تیتر ۲۰

قائم مقام ستاد امر به معروف: هنرمند را خط شکن بدانیم

حجت الاسلام میرزائی گفت: نگاه به یک هنرمند نگاه به عنوان یک خط شکن است نه به عنوان اینکه گماشته باشد.

کلیدواژه: