تیتر ۲۰

مردم برای پیتزا پول می‌دهند، برای سینما، نه/افزایش قیمت بلیت جزیی است

این رقمی که قرار است مبتنی بر آن بلیت سینماها افزایش پیدا کند اصلاً عددی نیست که بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم. همین جا باید بگویم این افزایش قیمت، چیزی که تصور می‌کنید نیست و بسیار جزیی و رقمی کمتر از ۳۰ هزار تومان است.

کلیدواژه: سینما