تیتر ۲۰

قلم زدن در خط خدا و مردم

هنر را از سن 15 سالگی و با حضور در کلاس های خوشنویسی فرهنگسرای خاوران آغاز کرده است. او با کسب رتبه در جشنواره های معتبر هنری از جمله جشنواره جهانی هنر مقاومت، جشنواره ملی رضوی، جشنواره ملی آیات و... اسم و رسم خوبی در نقاشیخط به دست آورد و این اعتبار...

کلیدواژه: