تیتر ۲۰

نرخ انتقال کووید۱۹ به افراد خانواده ۱۰ درصد است

محققان پس از بررسی ۷ هزار خانوار در بوستون آمریکا متوجه شدند نرخ انتقال کووید۱۹ از فرد مبتلا به افرادی که با او در یک خانه زندگی می کنند ۱۰.۱ درصد است.

کلیدواژه: