تیتر ۲۰

واکسن اسپوتنیک در مقابل شاخه های جدید کرونا مقاوم است

آزمایشی در روسیه نشان می‌دهد واکسن اسپوتنیک V در مقابل شاخه های انگلیسی و آفریقای جنوبی ویروس کرونا کارآمد است.

کلیدواژه: کرونا