تیتر ۲۰

دانش‌بنیان شدن کشاورزی اصلی‌ترین هدف سند امنیت غذایی است

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اگر قرار باشد در کشاورزی و غذای کشور انقلابی اتفاق بیافتد، کلید آن دانش‌بنیان شدن کشاورزی است.

کلیدواژه: