تیتر ۲۰

ارتباط بین افسردگی و زخم معده ثابت شد

نتایج یک بررسی جدید که در نشریه نیچر به چاپ رسیده، ثابت می‌کند میان افسردگی و ابتلای افراد به زخم معده رابطه مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه: