تیتر ۲۰

یک شهاب سنگ آسمان انگلیس را روشن کرد

شب گذشته یک شهاب سنگ در آسمان برخی از شهرهای انگلیس به مدت ۷ ثانیه قابل رصد بود.

کلیدواژه: شهاب سنگ