تیتر ۲۰

گردباد فضایی بالای قطب شمال رصد شد

محققان با بررسی مشاهدات ماهواره ای سال ۲۰۱۴ میلادی یک گردباد فضایی رصد کردند که بالای قطب شمال زمین می چرخیده است.

کلیدواژه: