تیتر ۲۰

شاخه برزیلی کرونا مسری تر است

تحقیقی جدید نشان می دهد شاخه برزیلی ویروس کرونا مسری تر است و احتمالا مصونیت های به وجود آمده در نتیجه ابتلا به شاخه های دیگر نیز در مقابل آن بی تاثیر است.

کلیدواژه: کرونا