تیتر ۲۰

۳ نوع کوسه درخشان در نیوزلند رصد شد

محققان سه نوع کوسه در سواحل نیوزلند رصد کرده اند که در عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰متری زندگی می کنند و در اعماق آب می درخشند.

کلیدواژه: