تیتر ۲۰

فعالیت ۱۹۰ مرکز رشد در کشور

کرج - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ۱۹۰ مرکز رشد در کشور وجود دارد که صاحبان ایده‌های جدید را حمایت می‌کنند.

کلیدواژه: