تیتر ۲۰

بمب های هسته ای طبیعی در جهان منفجر می شوند

فرضیه‌ای جدید ارائه شده که طبق آن در جهان انفجارهایی مشابه بمب اتمی در کوتوله‌های سفید اتفاق می‌افتد.

کلیدواژه: