تیتر ۲۰

شرکت های دانش بنیان به دنبال ایجاد بازار برای عرضه محصولات هستند

مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت:بسیاری از شرکت های دانش بنیان مراحل تجاری سازی را رد کرده و در حال حاضر به دنبال تسهیلات بیشتر و ایجاد بازاری برای عرضه محصولات فناورانه خود هستند.

کلیدواژه: