تیتر ۲۰

افراد واکسینه‌شده دربرابر کووید ۱۹ اکنون می‌توانند در دورهمی‌های کوچک حضور یابند

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری می‌گوید افراد واکسینه‌شده برای کووید ۱۹ می‌توانند در فضاهای بسته در...

کلیدواژه: