تیتر ۲۰

دو انتصاب در فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی

سرپرست و دبیر کمیته جانبازان و ایثارگران در فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی منصوب شدند.

کلیدواژه: کشتی