تیتر ۲۰

موج واکنش های منفی بازیکنان علیه سوپرلیگ

ساعاتی پس از رسمیت یافتن سوپرلیگ، موج مخالفت ها علیه برگزاری آن شروع شده است.

کلیدواژه: