تیتر ۲۰

داستان تکراری بهروز افخمی!

روزنامه شهروند نوشت: در حالی که در تمام چهارده- پانزده ماه اخیر بهروز افخمی مشغول ساخت سریال «رعدوبرق» بوده، بعد از نمایش تنها یک قسمت از این سریال پخش آن متوقف شد.

کلیدواژه: