تیتر ۲۰

روسیه امسال با مأموریت لونا ۲۵ به ماه بازخواهد گشت

روسیه قصد دارد با انجام پنج مأموریت در قالب سری «لونا» بار دیگر به ماه بازگردد. نخستین مأموریت جدید لونا با نام لونا ۲۵ پاییز امسال انجام خواهد شد.

کلیدواژه: روسیه