تیتر ۲۰

استیضاح وزیر بهداشت تکذیب شد

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: هیچ طرح استیضاحی برای وزیر بهداشت در هیات رئیسه اعلام وصول نشده است.

کلیدواژه: