تیتر ۲۰

اوج‌گیری اقدامات ضدامنیتی در سه ماه آخر کابینه/ دولت پاسخ دهد پیام روز ارتش از قلم کیست؟

پیام ارتش'>روز ارتش منتسب به رئیس کابینه، در نهایت چنین القاء می‌کند که گویی کشور و ملت در وضعیتی «بحرانی» قرار گرفته و اتفاقی در پیش روست که یک نیروی مسلح باید «دست به انتخاب بزند».

کلیدواژه: روز ارتش دولت ارتش