تیتر ۲۰

سال ۹۲ جواب هاشمی را ندادم رفت دنبال روحانی

سیدمحمد غرضی داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری با انتقاد از عملکرد دولت روحانی می‌گوید که در مدت زمان کوتاهی می‌تواند تورم را صفر کند.

کلیدواژه: روحانی