تیتر ۲۰

راهکارهای دیوان محاسبات برای رای نظارت بر بازار فولاد

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: ضعف جدی در نظارت بر عرضه محصولات فولادی و ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف حاکمیتی موجب ایجاد التهابات متعدد و نوسانات بازار در سبد محصولات فولادی است.

کلیدواژه: