تیتر ۲۰

یادداشت جبرائیلی|درس ریاضی به احمدی‌نژاد

پژ.هشگر اقتصاد سیاسی طی یادداشتی درباره ادعای احمدی نژاد نوشت: باید منتظر ماند و از احمدی‌نژاد خواست به ما بگویند که ثروت ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان را چگونه حساب کرده‌اند که به این ارقام رسیده‌اند و آدرس این ثروت نجومی را به ما بدهند.

کلیدواژه: