تیتر ۲۰

مجلس در دو هفته پیشِ‌رو جلسه نخواهد داشت

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: براساس تصمیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به‌دلیل شیوع موج چهارم کرونا و رعایت پروتکل‌های ستاد کرونا، مجلس از هفته آینده به‌مدت دو هفته جلسه علنی نخواهد داشت.

کلیدواژه: مجلس