تیتر ۲۰

خانه‌های دارای سند غیررسمی هم باید در سامانه املاک ثبت شوند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: کلیه املاک چه دارای سند رسمی و چه دارای سند غیررسمی باید در سامانه املاک و اسکان ثبت شوند.

کلیدواژه: