تیتر ۲۰

زمزمه های گرانی سیمان و گرم شدن تنور احتکار/ شایعات فضای مجازی تب خرید سیمان را داغ کرد

زمزمه های افزایش قیمت سیمان طی ماه های اخیر در خراسان شمالی باعث خرید بیش از نیاز برخی ساختمان سازان و دپو توسط برخی دیگر از فروشندگان شده است و تقاضا بیش از عرضه باعث شده تا دردسرهایی در زمینه کمبود این محصول در استان ایجاد شود.

کلیدواژه: