تیتر ۲۰

لزوم ثبت اطلاعات خانه های دارای سند غیررسمی در سامانه املاک 

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: همه املاک چه دارای سند رسمی و چه دارای سند غیررسمی باید در سامانه املاک و اسکان ثبت شوند.

کلیدواژه: