تیتر ۲۰

کاسبی های یواشکی در تعطیلات اجباری کرونایی

ایسنا نوشت: یک کارشناس حوزه کار معتقد است تصمیماتی که در خصوص تعطیلی مشاغل غیرضرور و اصناف و کسبه در زمان مدیریت بحران کرونا گرفته می شود باید با درنظر گرفتن وضعیت درآمدی کسب و کارها و مشکلات مالی و معیشتی صاحبان مشاغل باشد.

کلیدواژه: کرونا