تیتر ۲۰

جرایم مالکان متخلف خانه‌های خالی چیست؟ 

طبق قانون مالیات‌ بر خانه‌های خالی اگر مالک تعهدات و تکالیف خود را برابر مفاد قانون اجرا نکند با چه جرایمی روبرو خواهد بود.

کلیدواژه: