تیتر ۲۰

پیشنهاد فعالان بورس به گوش سران قوا رسید

در آستانه برگزاری جلسه امروز سران سه قوه درباره بورس، پیشنهادات گروهی از مدیران و فعالان خبره به سران قوا ارایه شد.

کلیدواژه: بورس