تیتر ۲۰

اضافه شدن دو مربی جدید به کادر فنی نفت مسجدسلیمان

محمود فکری سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان دو مربی جدید را به کادرش اضافه کرد.

کلیدواژه: