تیتر ۲۰

چفرین ناراضی از خیانت آنیلی

رئیس اتحادیه فوتبال اروپا احساس می‌کند که همتای ایتالیایی‌اش در اتحادیه باشگاه‌های اروپا با اعلام موافقت خود با شکل‌گیری سوپرلیگ اروپا به او خیانت کرده است.

کلیدواژه: