تیتر ۲۰

بحث فنی دراگان اسکوچیچ با سفیر ایران (عکس)

دراگان اسکوچیچ پیش از سفر به ایران، با سفیر ایران در کرواسی دیدار کرد.

کلیدواژه: عکس