تیتر ۲۰

فراخوان جایزه یونسکو ۲۰۲۲ برای زنان پژوهشگر

یونسکو فراخوانی را تحت عنوان جایزه یونسکو- اورئال در سال ۲۰۲۲ برای زنان پژوهشگر در زمینه علوم زیستی و محیط زیستی اعلام کرد.

کلیدواژه: