تیتر ۲۰

«اوج» به «روایت فتح» پاسخ داد/ پیگیری قضایی کنید!

احسان محمدحسنی مسئول سازمان اوج در بیانیه‌ای خطاب به بیانیه روز گذشته بنیاد روایت فتح درباره مستند «آقامرتضی» از پیگیری قضایی حواشی این مستند استقبال کرد.

کلیدواژه: