تیتر ۲۰

پای الهامی به سازمان بزرگ ACA باز شد/ جدال با فایتر میزبان در قفس بلاروس

مازیار الهامی فایتر ایرانی پس از ثبت قرارداد با سازمان بزرگ ACA روز جمعه وارد قفس بلاروس خواهد شد.

کلیدواژه: