تیتر ۲۰

سرمربی گوا: پرسپولیس بسیار سرسخت است

سرمربی گوای هند، پرسپولیس را تیمی سرسخت توصیف کرد.

کلیدواژه: پرسپولیس