تیتر ۲۰

دروازه‌بان گوا: همه به‌عنوان یک تیم تلاش می‌کنیم/ جای زیادی برای پیشرفت دارم

دروازه‌بان گوای هند گفت که اعضای این تیم به‌صورت متحد و برای موفقیت نماینده هند تلاش می‌کنند.

کلیدواژه: