تیتر ۲۰

کمرنگ شدن نقش زنان در فیلم‌های پرفروش هالیوودی

ایرنا نوشت: نتایج یک مطالعه جدید از کاهش چشمگیر حضور قهرمانان زن در فیلم‌های پرفروش هالیوود در سال ۲۰۲۰ حکایت دارد.

کلیدواژه: