تیتر ۲۰

درباره اهمیت نقش‌های مکمل در سینما / طنازی‌های یک بازیگر

یکی از مهمترین دلایل دیده شدن بازی بازیگران همکاری آنها با یکدیگر در فیلم‌ها و سریال‌هاست.آنچه اهمیت دارد بده بستان نقش در یک اثر نمایشی در طول ساخت و بعد پخش آن است که بسیار مهم است.

کلیدواژه: سینما