تیتر ۲۰

کدام کشورها زودتر از همه نهمین قسمت «سریع و خشمگین» ‌را می‌بینند؟

مهر نوشت: یونیورسال قصد دارد اول از همه فیلم نهم از مجموعه «سریع و خشمگین» را در مناطقی چون چین و روسیه اکران کند.

کلیدواژه: