تیتر ۲۰

کمترین کار در حق هنرمندانی که محل اجرایشان کوچه و خیابان است، چیست؟

محسن شریفیان با بیان این که محل اجرای «دُم‌دُم‌سحری‌نوازان» بوشهر به عنوان برگزارکنندگان یک آیین موسیقایی رمضانی نه روی استیج که در کوچه و خیابان است، کمترین کار را «تجلیل» از این خنیاگران دانست.

کلیدواژه: