تیتر ۲۰

مترسک‌هایی به نام شبکه‌ اجتماعی

مفهوم نابودی جهان توسط هوش مصنوعی سال‌هاست که در رسانه‌های مختلف به ویژه سینمای هالیوود دستمایه ساخت برنامه و ترساندن مردم شده است.

کلیدواژه: