تیتر ۲۰

مردم درخانه‌نشینی به کتاب پناه آورده‌اند

ساعد مشکی، طراح گرافیست و ناشر در خصوص وضعیت نشر ایران در حال حاضر، گفت: در مقایسه با سایر بخش‌ها می‌توان گفت حوزه نشر بسیار موفق بوده است. من ناشران جدید زیادی می‌بینم که به این بخش وارد شده‌اند و کتاب‌هایی که منتشر می‌شوند زیاد هستند و وضعیت نسبتاً...

کلیدواژه: