تیتر ۲۰

۵ هواپیما برتر مسافربری در جهان و سهم ناوگان هوایی ایرلاین های ایرانی از آن ها

اکثر افراد توجه زیادی به انواع هواپیما ندارند و تنها براساس سابقه، امکانات و مطالبی که گاهی شنیده و یا دیده باشند یک ایرلاین را برای خرید بلیط هواپیما انتخاب می کنند.

کلیدواژه: