تیتر ۲۰

قطار بی‌تدبیری از مرغ به ایستگاه گندم رسید/ نرخ ‌گذاری غیر اصولی گندم منجر به جیره‌بندی نان می‌شود؟

کشور ما طی سال‌های گذشته با قیمت‌گذاری اصولی در تولید گندم خودکفا شده بود و به خارج از کشور وابستگی نداشت اما در طول چند سال اخیر قیمت‌گذاری غیراصولی شرایط متفاوتی را به وجود آورده و نه تنها اقبال کشاورزان را به سمت کاشت گندم کم کرده بلکه هزینه‌های گ...

کلیدواژه: