تیتر ۲۰

«معجزه آبخیزداری»| آبخوانداری یا پخش سیلاب؛ مهمترین اقدام برای مهار مرگ خاموش زمین

آبخوانداری یا پخش سیلاب می تواند اقدامی موثر در مهار فرونشست زمین به عنوان یکی از خطرناک ترین مخاطرات طبیعی قرن اخیر باشد.

کلیدواژه: