تیتر ۲۰

توضیحات سخنگوی سپاه پاسداران درباره علت شهادت سردار حجازی

سردار شریف گفت: علت اصلی شعادت سردار حجازی،‌عوارض شیمیایی از زمان جنگ بود.

کلیدواژه: