تیتر ۲۰

ناگلسمان مذاکره با بایرن مونیخ را تکذیب کرد

سرمربی تیم فوتبال لایپزیگ شایعه مذاکره با بایرن مونیخ برای جانشینی سرمربی این تیم را رد کرد.

کلیدواژه: